Dynamic Duo, Chen (EXO) – You (혼자)

Dynamic Duo, Chen (EXO) – You (혼자)